Maria ungdom tvingas avskeda en läkare och sju behandlare (DN 9/11 -12, ej på nätet). Anledningen: Maria Ungdom kommer inte upp i tillräckligt många pinnar per dag.

Vårdval Stockholm premierar antalet besökare per dag och ser inte till vårdbehovet hos de sökande. På Maria ungdom möter man många unga med en komplex bakgrundshistoria. Men att de får hjälp ger inte större resurser – således går kliniken back. Och så länge man inte faller för pressen att satsa på ungdomar utan allvarliga problem lär så förbli.

Nedläggningen av Ultragyn i Hallunda, Stockholms enda gynekologmottagning mellan Liljeholmen och Södertälje, är ett identiskt exempel på Stockholms cyniska vårdpolitik.

Många av kvinnorna som besökte kliniken behövde tolk eller var kanske till och med analfabeter. Besöken tog självklart längre tid. Men några pinnar gav det inte – alltså räckte ersättningen inte till.

”Många bär på krigstrauman och inte minst en problematik med könsstympning. Med välutbildade patienter går det att vara kort och effektiv. Här måste jag använda hela mitt register för att nå fram” som gynekologen Helene Haesert de la Motte beskrev arbetet på kliniken.”

För snart en månad sedan presenterade alliansen i Stockholm och Miljöpartiet hur vårdvalet ska förbättras. Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) deklarerade stolt:

”Genom vår samsyn skapas en bredare politisk enighet för Vårdval Stockholm som kan hålla över tid och valresultat. Det innebär en trygghet för alla de anställda, patienter och anhöriga som är oroliga för att valfrihetsreformen skulle rullas tillbaka.”

Men trots att problemen med att vårdval Stockholm premierar kvantitet i stället för kvalitet är välkänt sedan systemet infördes, var det något man valde att helt bortse från. Även i framtiden är det pinnarna som ska räknas.

Stockholms vårdpolitik fortsätter alltså att rikta sig till en välbeställd medelklass där du förhoppningsvis inte har allvarligare problem än lite järnbrist, astma eller en förkylning. Krigstrauman och en helvetisk ungdomstid undanbedes däremot vänligt men bestämt.