Högutbildade kvinnor sjukskrivs oftare. Stressen hemma och på jobbet kan vara bakomliggande orsaker, säger Maria Hemström Hemmingsson, huvudsekreterare för Delegationen för jämställt i arbetslivet.

Regeringen har tillsatt flera utredningar för att ta reda på varför kvinnor är mer sjukskrivna än männen ett år och framåt. På tisdagen presenterade Försäkringskassan sin djupanalys som visar att det är när det andra barnet föds som de stora skillnaderna i sjukskrivningar märks mest. Och det är framför allt högutbildade kvinnor som har ett jobb med likvärdig eller högre lön och kvalifikationsgrad som pappans som sjukskrivs mer än andra.

– Om du har en hög utbildning som du har investerat mycket i är det en markering att jobbet betyder mycket för dig. Det kan uppstå en konflikt om du känner att du fastnar i gamla mönster av ojämställdhet som gör att du inte orkar med ett högkvalificerat jobb som du egentligen har potential att klara av, säger Maria Hemström Hemmingsson, huvudsekreterare för Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, som poängterar att hon själv ännu inte har hunnit läsa Försäkringskassans rapport.

Kvinnor med lägre lön och mindre kvalificerat arbete än pappan är mindre sjukskrivna. Vad kan vara anledningar till det?
–  Det är möjligt att deras arbetsbörda totalt sett är mindre.  De har kanske valt att ta ett huvudansvar hemma, vilket kan minska den psykiska pressen. Det sliter att ständigt ha diskussioner om vem som ska vabba, vems jobb som är viktigast och vilka förväntningar man kan ha på sin partner, säger Maria Hemström Hemmingsson.

Vad kan göras från politiskt håll för att minska sjukskrivningarna bland kvinnor?
– Många kvinnor utbildar sig och jobbar som om det vore ett jämställt arbetsliv och kör sedan huvudet i väggen för att det inte är det. För dem skulle ett jämställt familjeliv underlätta. Vi vet att ojämställdheten ökar i och med att första barnet kommer. Det är rimligt att tro att det beror på att kvinnor tar ut den större delen av föräldraledigheten. Under ett år när du inte arbetar etableras ett mönster som är väldigt svåra att komma ur sedan när båda två börjar jobba heltid igen.

–  Från politiskt håll skulle man kunna minska risken att unga par fastnar i ett ojämställt familjeliv genom att individualisera föräldraförsäkringen, säger Maria Hemström Hemmingsson.

Men socialminister Ulf Kristersson tror inte på individualiserad föräldraförsäkring som lösning?
– Han säger att han just nu vill invänta hela bilden för att kunna analysera den. Jag vet inget parti i dag som vill införa individuell föräldraförsäkring. Men det är en av få faktorer faktorer som man politiskt har kontroll över och som skulle vara en viktig faktor för att öka sannolikheten för ett jämställt familjeliv.