Bild: Göteborgs stadsmissions hemsida. / Nilla Helgesson. Fotograf: Juliana Wiklund.

Nyhet Alla initiativ för att få ut människor i arbete tas inte tillvara, menar flera arbetsfrämjande sociala föreningar. De efterfrågar ett bättre samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Det finns många initiativ med syfte att få in människor i arbetslivet. Förutom statliga eller privata aktörer finns flera organisationer inom civilsamhället, en sektor som består av många aktörer med egna definitioner.

– Vi önskar att Arbetsförmedlingen kunde se de möjligheter som vår förening har att bidra med, mindre arbetslöshet men också minskat avfall. Vi har ofta kontakt med Arbetsförmedlingen men de har dålig kunskap om arbetsintegrerande sociala föreningar och finns sällan tillgängliga för oss, säger Gunnel Mörtlund, ordförande i Sömnadskollektivet i Luleå. Verksamheten Sömnadskollektivet bedriver består av arbetsträning, ett skrädderi där de utför återbruk och reparationer av textilier samt grönsaks- och fruktpåsar som säljs i mataffärer.

Gunnel Mörtlunds uttalande skedde under ett seminarium som nyligen arrangerades av det nystartade initiativet Nysta. Där diskuterade aktörer från civilsamhället läget med bland annat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och Lars Lööw från Arbetsförmedlingen. Seminariet vittnade om svårigheter i samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och arbetsfrämjande sociala föreningar.

Göteborgs stadsmission erbjuder arbetsträning i bland annat kök och restaurang, butik och fastighetsskötsel. Och även deras biträdande direktör Lars Durfelt efterfrågade mer stöd från Arbetsförmedlingen:

– Våra önskemål till Arbetsförmedlingen är att prioritera arbetsträning och att öka standarden på den. Samt att ta bättre tillvara på den arbetsträning som finns. Vi vill se fler samarbeten mellan kommun, Arbetsförmedlingen och idéburen sektor. Vi önskar oss även större hjälp med att matcha ihop våra deltagare i arbetsträning  med arbetsgivare, säger Lars Durfelt.

Skyddsvärnet i Stockholm består bland annat av second hand butiker, träningslägenheter, stödboenden och utbildningar. De erbjuder hjälp och arbete direkt till människor som är långt från arbetsmarknaden som hemlösa och aktiva missbrukare. Nilla Helgesson, vd och direktör på Skyddsvärnet i Stockholm, berättar att även de känt sig motarbetade av Arbetsförmedlingen. 

– Vi erbjöd en gratis köksbidrädesutbildning som riktade sig till sfi-elever och människor med försörjningsstöd. Vi ordnade så att utbildningarna kunde göras validerade, genom Seqf, ett valideringsforum. Men vi blev starkt motarbetade av både Arbetsförmedlingen och Visita som berättade att vi inte kunde hålla i validerade utbildningar. Detta gjorde att få nåddes av utbildningen. Vi  önskar oss ett bättre samarbete med Arbetsförmedlingen framöver, säger Nilla Helgesson.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark tog under seminariet upp den arbetslöshet som ökar i samhället, där de som står längst från arbetsmarknaden riskerar att möta stora utmaningar. Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen, berättade att Arbetsförmedlingen håller på att reformera sin verksamhet. Han sade även att han är medveten om att civilsamhället inte har samma förutsättningar som andra verksamheter. 

Enligt Gordon Hahn, som är ordförande för Coompanion Sverige och styrelseledamot i Nysta, har civilsamhället en viktig roll i att bygga samhället: 

–Vi har referensgrupper som samlar en bild av civilsamhället. Vår målgrupp är människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Vi välkomnar Arbetsförmedlingen att titta igenom förslagen och vill föra ett samtal med dem. Vi har även skickat konkreta förslag till arbetsmarknadsministern, säger Gordon Hahn. 

Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark vill främja kontakten mellan arbetsförmedlingen och civilsamhället och meddelade att hon tar med sig förslagen som inkom under seminariet.