Porträttbild på arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).
Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S). Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

arbetsförmedlingen Kommuner kan få en större roll i arbetsmarknadspolitiska insatser och det ska gå att ha personliga möten med Arbetsförmedlingen »i princip« i alla kommuner. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på DN Debatt.

På fredag presenterar Arbetsförmedlingen en intern analys av sitt arbete med sin omgörning. Nu går arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) ut i en debattartikel för att, som hon skriver, tydliggöra ramarna för den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Regeringen har i budgeten avsatt medel för att mildra effekterna av tidigare budgetneddragningar på Arbetsförmedlingen och, som det heter, upprätthålla takten i reformeringen. Där ingick medel för bland annat arbetsmarknadsutbildning, extratjänster och kommande införande av etableringsjobb.

Nu skriver Eva Nordmark att följande gäller för den fortsatta omgörningen och Arbetsförmedlingens verksamhet:

*Arbetsförmedlingen är fortsatt ansvarig för den statliga arbetsmarknadspolitiken, det vill säga att se till att arbetslösa människor i hela landet som har behov av stöd ska få det.

*Kommuners bidrag till den statliga arbetsmarknadspolitiken är viktigt och kan komma att stärkas. Regeringen ska snart tillsätta en utredning för att se över om kommuner kan vara en del av ett valfrihetssystem för arbetsmarknadspolitiska insatser, men även om kommuner på annat sätt under en kortare tid kan leverera sådana tjänster om det saknas andra leverantörer.

Ministern slår fast att en sådan medverkan från kommunernas sida är frivillig och ska ersättas av Arbetsförmedlingen.

*Arbetsförmedlingen ska säkerställa att de är närvarande i hela landet och att ett personligt möte med Arbetsförmedlingen ska kunna genomföras i nästan alla kommuner, för att undvika att arbetssökande behöver resa långa sträckor. Möten behöver inte ske på Arbetsförmedlingen, utan kan ske på statliga servicekontor eller i kommuners lokaler.

*Arbetsförmedlingen ska ansvara för insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, och för att nyanlända invandrare ska erbjudas insatser.

Arbetsförmedlingen ska också ansvara för samverkan inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Tidigare har det klargjorts att Arbetsförmedlingen planerar att personer med funktionsnedsättning också ska omfattas av det kommande systemet där privata aktörer tar över ansvaret för matchning och etablering, vilket har väckt kritik från vissa funktionshinderorganisationer.