Carina Wellton Bild: John Ash
Carina Wellton Bild: John Ash

Stupstocken i sjukförsäkringen tas bort, föreslår socialförsäkringsutredningen. ”Vi är försiktigt optimistiska, vi måste se vad den ersätts med innan vi hoppar av glädje”, säger Carina Wellton, Solrosupproret.

Den bortre gränsen i sjukförsäkringen försvinner. Det föreslår den parlamentariska socialförsäkringsutredningen i dag. Dagens Arena erfar att förslaget kan komma redan i höstbudgeten. Carina Wellton, ordförande för Solrosuppropet är försiktigt optimistisk.

– Vi vill se vad stupstocken kommer att ersättas med. Gunnar Axén har nämnt att man ska göra uppföljningar var sjätte månad, det är bra om det görs på rätt sätt, men vi måste se hela utredningen innan vi kan säga något, säger hon.

Carina Wellton menar att det är negativt om uppföljningarna bara innehåller prövning mot arbetsmarknaden och att insatsen efter prövningen är antingen arbetsträning eller att den sjuka förs över till sjukersättningen.

– Det måste finnas rehabilitering och fungerande vård. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen måste också börja respektera på läkarnas intyg, inte bara se till om den sjuka kan arbeta eller inte, säger hon.

Hon tillägger att det fanns stora brister i sjukförsäkringen även innan stupstocken infördes i juli 2008, men att människor i alla fall inte slängdes ut ur försäkringen på samma sätt.

– Stupstocken har inte lett till att sjuka kommer ut i arbete. Det har bara varit ett sätt att dra ner på kostnaderna. De sjuka har fått stå som avskräckande exempel för de som arbetar, det har varit en genomgående strategi i arbetslinjen, säger Carina Wellton.