Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen föreslår att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort. Förslaget kan komma redan i höstbudgeten, erfar Dagens Arena.

I dag presenterar den parlamentariska socialförsäkringsutredningen sitt slutbetänkande. Ett av förslagen i utredningen är att den omdebatterade bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas.

I stället ska den sjukskrivne mötas av tidigare insatser från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessa insatser som i dag sätts in efter två år, tidigareläggas till femton månader. Dessutom ska Försäkringskassan införa mer regelbundna kontroller där den sjukskrivnes arbetsförmåga prövas.

Samtidigt försvarar kommitténs ordförande Gunnar Axén (M) införandet av den bortre tidsgränsen som han menar har fyllt sin funktion.
– Den har varit bra, men kan vi ersätta en bra ordning med en bättre ordning ska vi givetvis göra det, säger han till TT.

Allianspartierna har skrivit ett särskilt yttrande där de pekar på vikten av tidiga insatser och kontroller, men de har inte reserverat sig mot förslaget. Vänsterpartiet har som enda parti reserverat sig mot utredningen eftersom de anser att förslagen är för försiktiga.

Dagens Arena erfar att förslaget om en slopad stupstock kan komma i budgeten redan i höst.