las Alliansen vill luckra upp arbetsrätten. Men det kommer inte att öka sysselsättningen i någon nämnvärd grad, slår forskare fast.

På arbetsstämman för en dryg vecka sedan beslutade Moderaterna att man ska verka för ett uppluckring av Las. Kompetens ska väga tyngre än »sist in, först ut«. Samtliga allianspartier är nu eniga om att luckra upp arbetsrätten. LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson rasade och kallade förslaget »en krigsförklaring.

Men det vetenskapliga stödet för att en uppluckring av arbetsrätten ger högre sysselsättning är svagt. Det menar bland annat högerekonomen Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för näringslivsforskning, rapporterar Dagens Industri.

– Det finns mycket forskning som tyder på att det inte skulle ha någon effekt att tala om på sysselsättningen och arbetslösheten totalt sett, säger Calmfors till tidningen.

Han får medhåll av nationalekonomen Per Skedinger, som är en av Sveriges ledande forskare på området.

– En reformering av arbetsrätten skulle förändra sammansättningen på arbetsmarknaden, men knappast öka sysselsättningen generellt, säger Skedinger.

De båda påpekar dock att en uppluckring skulle göra det lättare för nyanlända och unga att komma in på arbetsmarknaden.