Dagens Arena har intervjuat Tomas Kullberg, ordförande Byggnads Stockholm-Gotland om dödsolyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg på måndagen. Foto: Terese Perman/TT

Arbetsmiljö Dagens Arena har pratat med Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland, om hissolyckan på ett bygge i Sundbyberg som ledde till att fem personer dog. 

Olyckan skedde strax före klockan 10, då en bygghiss rasade i samband med bygget av ett flerfamiljshus i Sundbyberg. Just nu pågår arbetet med att identifiera de avlidna byggarbetarna. 

– Vi vet inte vilka personer det är utan vi har bara fått namnen på de två företag det handlar om, säger Tomas Kullberg. 

Det är ännu oklart vad som orsakat olyckan.

– I dagsläget vet inte om det är monteringsfel eller om det är något som gått sönder, säger Tomas Kullberg.

Exceptionell olycka

Hittills i år har det skett 52 dödsolyckor på arbetsplatser runt om i Sverige och byggbranschen är överrepresenterad i statistiken. Den här olyckan skiljer sig dock från andra, enligt Tomas Kullberg

– Den här olyckan är extremt exceptionell. Jag har aldrig varit med om att en hiss gått sönder på det här sättet. Annars brukar det handla om fall från högre höjder. 

Ni har länge påpekat problemet med de många led av underleverantörer som finns inom byggbranschen. Tror du att den här olyckan hade kunnat undvikas om man hade haft mer koll på underleverantörerna? 

– Nej, inte den här olyckan. Man måste ha certifikat för att montera en sådan här hiss. Det får inte vem som helst göra, så det är en seriös aktör som utfört det.  

Vad bör göras för att en sådan här olycka aldrig sker igen? 

– Vi kanske behöver en haverikommission i byggbranschen så att vi kan förebygga att sådana här olyckor inte sker. Sen handlar det om att förbereda skyddsombud och ge dem mer information om vad de ska kolla på i sådana här hissar, så att de kan tillkalla kunnig personal som kan åtgärda eventuella brister om det skulle behövas. Men det handlar också om att be arbetsgivarna om att göra handlingsplaner och riskanalyser.

Ta hand om anställda

I ett inledande skede handlar det också om att ta hand om de anställda på den aktuella arbetsplatsen. Inte minst de som själva bevittnat olyckan.

– Man måste säkerställa att de som utför arbetet känner sig trygga och att man följer upp hur man mår på arbetsplatsen.  Jag har pratat med många som sett hela händelsen och som mår jättedåligt av det. De får hjälp av arbetsgivaren men otryggheten att vara på arbetsplatsen kommer vara kvar väldigt länge. 

Efter olyckan har  de stora byggföretagen i Stockholms län infört ett stopp för användningen av den här typen av hissar tills de är besiktigade. Åklagarmyndigheten utreder olyckan och har inlett en förundersökning gällande arbetsmiljöbrott innefattande grovt vållande till annans död.