Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland. Foto: Byggnads & TT

Hissolyckan Statens haverikommission presenterade under torsdagen en sannolik förklaring till olyckan som tog fem människors liv i december förra året. Byggnads ordförande för Stockholm-Gotland är inte förvånad över resultaten. Nu hoppas han att utredningen leder till förändring.

Haverikommissionen presenterade under torsdagen detaljer kring vad som kan ha orsakat att en bygghiss rasade på en byggarbetsplats i Sundbyberg den 11 december förra året. En händelse som ledde till att fem personer miste livet. 

Enligt ett pressmeddelande från kommissionen har man nu kunnat fastställa ett sannolikt händelseförlopp. 

Tomas Kullberg är ordförande på Byggnads Stockholm-Gotland. Han är inte förvånad över kommissionens resultat.

– Vi har misstänkt sen det hände att det var något med skruvförbanden, men inte kunnat gå ut med det förrän det var officiellt. Det är egentligen ett monteringsfel, man har inte gjort det man ska göra i montaget, säger han.

Brister har inte noterats

Olyckan ska ha berott på att fyra skruvförband saknades mellan de mastsektioner som föll och den del av masten som blev stående. Ett till skruvförband saknades också i den del av masten som följde med i raset, uppger Haverikommissionen. 

Enligt pressmeddelandet ska skruvförbanden ha saknats åtminstone sedan den 9 november. Det vill säga minst en månad innan olyckan inträffade. En brist som inte noterats i samband med kontroller eller när serviceåtgärder utförts. 

Haverikommissionen uppger att man ytterligare kommer att analysera varför olyckan inträffade och vad som kan göras för att något liknande inte ska kunna ske igen. En slutrapport planeras vara färdig senare i år. 

Tomas Kullberg säger att han tror att haverikommissionens kommer att föreslå att en extern part ska utföra besiktning och godkännande i framtiden. Nu görs det nämligen av montören själv.

– Vi är inte förvånade att sådana här olyckor inträffar när man har de här egenkontrollerna. Det behövs att en extern kommer och besiktar och godkänner att allting är gjort enligt lagens alla riktlinjer.