Arbetsplatsolyckor Vänsterpartiet vill att regeringen gör mer för att förebygga dödsolyckorna i arbetslivet. Därför har de krävt en debatt om ämnet i riksdagen i dag, onsdag. Enligt biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg är nyckeln att komma åt den utbredda arbetslivskriminaliteten. 

Biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg konstaterar att förra året var ett mörkt år, då antalet döda i arbetsplatsolyckor var det högsta på 12 år. Därför är det viktigt för regeringen att agera.

– Vi ser ett stort behov av att snabbt hitta åtgärder för att vända den här utvecklingen och förhindra att 2024 inte blir ett lika svart år som 2023, säger hon till Dagens Arena. 

Paulina Brandberg menar att regeringen redan vidtagit ett antal åtgärder för att stoppa den negativa utvecklingen. 

– Vi har exempelvis gett ett uppdrag till Arbetsmiljöverket för att se hur vi kan få fler lokala skyddsombud på våra arbetsplatser. Vi har också höjt anslaget till Arbetsmiljöverket så att de ska få möjlighet att göra fler fysiska inspektioner.

Inte tillräckligt enligt V

Men Ciczie Weidby, arbetsmarknadspolitisk talesperson hos Vänsterpartiet som initierat onsdagens riksdagsdebatt, menar att de åtgärderna inte är tillräckliga.

– Det räcker inte med att tillföra pengar till Arbetsmiljöverket eller utbilda fler inspektörer. Vi måste också ställa högre krav på arbetsgivarna. De måste ha koll på alla som jobbar på en arbetsplats även om det är flera led av underleverantörer. 

Ciczie Weidby, Vänsterpartiet Foto: Agnes Stuber

 

Paulina Brandberg vill inte utlova om regeringen kommer att komma med några skarpa förslag om ökade krav på arbetsgivarna när det gäller till exempel underleverantörer. Men hon säger att det är något man tittar på i det fortsatta arbetet. I ett första steg kommer regeringen att bjuda in fack och arbetsgivare till arbetsmarknadsdepartementet för att höra mer om vilka åtgärder de vill se. 

– Vi vill dels lyssna in vilka åtgärder som parterna tror skulle kunna göra någon skillnad, men också diskutera med arbetsgivarorganisationer om vilket ansvar de har och vad de kan göra för att pressa ner de här dödsfallen.

Vill bekämpa arbetslivskriminalitet

En viktig del i det är enligt Paulina Brandberg, att ta itu med den utbredda arbetslivskriminaliteten. 

– Det är viktigt att vi underlättar för arbetsgivare att ha ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete. Men det innebär också att vi måste vara tuffa mot oseriösa aktörer som medvetet kapar sina kostnader på bekostnad av arbetstagarnas liv och hälsa. Därför är det viktigt att vi växlar upp arbetet mot arbetslivskriminalitet, till exempel genom ett ökat samarbete mellan olika myndigheter. Där måste vi vara otroligt tuffa och se till att de här aktörerna inte har någon plats på svensk arbetsmarknad.

Men från Vänsterpartiets sida tycker man att det varit mycket snack och liten verkstad från ministern. 

– Hon kommer undan med att hon ska sätta sig ner med parterna. Det hjälper inte. Jag är inte intresserad av att hon ska sätta sig ner och lyssna. Regeringen måste komma med mer konkreta förslag, säger Ciczie Weidby.  

Fast besluten att vända utvecklingen

Men Paulina Brandberg håller inte med om Vänsterpartiets kritik.

– Vi jobbar på bred front med de här frågorna. Det som gör det hela svårt är att vi har ett så pass utbrett skuggsamhälle på den svenska arbetsmarknaden. Men den här regeringen är fast i sluten att vända den här utvecklingen.

Hur långt tid det tar innan det sker kan hon inte säga. Men hon menar att regeringen kommer att jobba vidare med frågan så länge det krävs.

– Vi ska ha en arbetsmarknad i Sverige där människor kommer hem från jobbet oskadade och friska. Så länge den inte ser ut så kommer vi att fortsätta det här arbetet.