Johan Lindholm, ordförande Byggnads. FOTO: Terese Perman

avtal17 Utländska arbetare ska få samma lön som svenska- då kan byggföretagen konkurrera på lika villkor. Byggnads och Sveriges byggindustrier har kommit överens om ett nytt treårigt avtal

*Byggnadsarbetare är den i särklass största yrkesgruppen som är utstationerade från andra länder i Sverige. I fjol slog Arbetsdomstolen fast att byggföretag får betala utländska arbetare 88 procent av full lön. I och med Byggnads och Sveriges byggindustrier avtal ska utländska arbetare med sex år i yrket rätt till full lön.

– Det är en jätteseger att slippa se utländska arbetare diskrimineras. Nu kan vi ge dom full lön, och företagen som konkurrerar om de stora jobben, kan nu konkurrera på lika villkor, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm  till Dagens Arena.

Kollektivavtalet hamnar i nivå med industrins normerande märke på 6,5 procents löneökning för totalt tre år. Avtalet följer LO-samordningens krav på extra pensionsavsättning, löneökning och en extra låglönesatsning.

Det nya avtalet ska förtydliga vilket företag som bär ansvaret på byggarbetsplatser. Torbjörn Hagelin hoppas ska generera schysstare avtal och säkrare arbetsplatser.

– Ända sedan Byggnads tog kampen för huvudentreprenörsansvaret har vi arbetat för en bransch med ordning och reda där vi kan få bort låglönekonkurrensen. Detta arbete har vi tagit med oss in i årets avtalsrörelse.

– Vi får nu ta del av hela kedjan av entreprenörer på arbetsplatsen, vilket då förstärker huvudentreprenörsansvaret. Det är mycket som krävs för att ett bygge ska vara en bra och säker arbetsplats och nu har vi tagit resan mot framtidens trygga och schyssta byggarbetsplats ett ordentligt kliv längre, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Avtalet i korthet

 1. Ett förstärkt och vässat huvudentreprenörsansvar
 2. Tydligare regler för att förhindra lönediskriminering av utländsk arbetskraft
 3. En fastställd lägstalön för utstationerad arbetskraft för att förhindra lönedumpning
 4. Överenskommelser för att göra branschen attraktivare för alla:
  separata omklädningsrum för män och kvinnor,
  -förbättrade villkor för gravida byggnadsarbetare,
  -arbetsgrupp med syfte att förbättra jämställdhet och integration. Visselblåsarfunktion utarbetas. Här diskuteras förstärkt trygghet för byggnadsarbetare som vågar säga ifrån vid kränkningar på jobbet.  
 5. Förbättrad skyddsombudsutbildning
 6. Fler vägar in i byggbranschen genom att vi möjliggör yrkesintroduktionsanställning och yrkespraktik
 7. Arbetsgrupp tillsätts för översyn av arbetstidsförläggning
 8. Tidlistor klara innan sommaren 2017.
 9. Ökad arbetstidsförkortning med 1 timme till 40 timmar/år.

*Uppdaterad: