Nyhet För att klara klimatmålet att Sverige ska vara fossilfritt år 2045 måste stora omställningar ske, och flyget är inget undantag. En ny energikälla måste in i bränslet för att minska flygens skadliga utsläpp, men det kan bli svårt att få tag i.

På 10 år ska utsläppen från flyget minska med 50%. Målet ska nås bland annat genom att blanda i biobränsle i flygtankarna. Men vi har för lite biobränsle, och den biobränsle vi kan utvinna från våra skogar är inte certifierad.

– Om vi fortsätter business as usual så kommer flygutsläppen öka med 6% till 2030, inte minska, säger Maria Wetterstrand som gjort en statlig utredning om biobränsle till flygplan.

Under fredagen hölls ett panelsamtal i Stockholms Handelskammare om hur omställningen i flyget ska göras. Grunden är en statlig utredning gjord av bland andra Maria Wetterstrand. Inbjudna var företrädare för SAS och Preem samt Erik Furusjö som är expert på biobränsle vid Luleå tekniska universitet.

Utredningen visar hur flygtrafiken kommer öka, och då vilka volymer av biobränsle som behövs för att minska klimatpåverkan. Det finns olika dimensioner man kan titta på för att se hur mycket det svenska flyget släpper ut. De som för agendan att flyget inte släpper ut så mycket tittar bara på förbränningen från inrikesflygen, som är 0.5 miljoner ton koldioxid på ett år. De som vill visa hur mycket flyget släpper ut tittar på hela flygtrafiken, inrikes och utrikes, som svenskar gör. Då är utsläppen 11 ton koldioxid på ett år. Utredningen Wetterstrand gjort har fokuserat på en mellansiffra. Utredningen utgår från alla plan som tankas i Sverige med ett livscykelperspektiv.

– Man pratar om att inrikesflygen ska vara fossilfria år 2030. Men alla flyg tankas vid samma bensintank. Om vi blandar i biobränsle i bensinen så kommer alla flyg få en viss procent biobränsle. Men bara biobränsle kommer inte att lösa klimatfrågan. Vi måste ha mindre passagerartäthet. säger Wetterstrand.

Ett problem som dock uppstår i frågan är hur man ska få biobränslet. Biomassan är begränsad.

– Man måste se över regleringarna, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.

Idag finns inte de certifieringar som behövs för att få in så mycket biobränsle i som behövs i flygplanen. Även om det skulle vara möjligt att bygga en fabrik som tillverkar inhemskt biobränsle så får det inte användas i flygplanen. Och det mesta godkända biobränslet används i diesel som går till andra fordon. Hur det problemet ska lösas fick inget konkret svar.

– Tillgången på biobränsle är väldigt begränsad. Den vi använder nu är importerad. När fler länder ställer om kommer det bli ännu mer begränsat, och då måste vi börja använda vår egen skog, säger Eriksson.

Även flygskatten diskuterades i panelen.

– Bara biobränsle kommer inte lösa utsläppsfrågan. Vi måste flyga mindre, säger Wetterstrand.

SAS hållbarhetschef Lars Andersen Resare är emot flygskatten

– Det stimulerar inte till den omställningen som måste göras. Istället behövs det styrmedel, reduktioner, och en lösning där man betalar per utsläpp.