SWE EU Press
Utrikesministern bör verka för skärpta sanktioner mot Iran, skriver debattörerna.

Kan ett statsråd som är föremål för en förundersökning sitta kvar i regeringen? Ja, är uppenbarligen statsminister Fredrik Reinfeldts uppfattning. Detta trots att Moderaternas etiska principprogram säger annorlunda: “Den som befinner sig i en rättsprocess bör som regel ta en så kallad ”time out” från förtroendeuppdrag. Formen för detta bör diskuteras mellan den förtroendevalde och inblandade partiföreträdare.”

I dag inledde Ekobrottsmyndigheten en förundersökning av migrationsminister Tobias Billströms aktieaffärer. Frågan som ska utredas är om han kan misstänkas för insiderbrott när han köpte en större aktiepost i Northland Resources.

Migrationsministern har fortfarande inte delgivits misstanke för brott ska påpekas. Inte förrän om några veckor kommer åklagaren att ge besked om det finns anledning att väcka åtal. Men bara att Billström är föremål för en förundersökning som gäller insiderbrott är tillräckligt för att Reinfeldt borde dra i handbromsen. I alla fall om statsministern följer det egna partiets regelbok.

Det går inte att tolka Moderaternas etiska principer på annat sätt än att Fredrik Reinfeldt har ett viktigt samtal att ta med Tobias Billström i helgen.