Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal.

Avtal2018 Kommunal och Vårdföretagarna har tecknat ett nytt kollektivavtal  med löneökningar på 4,3 procent på två år för cirka 16 000 anställda i privat vård och omsorgsverksamhet.

Avtalet ger 4,3 procent i löneökningar under två år, motsvarande 1158 kronor. Därutöver sker en särskild undersköterskesatsning på 0,5 procent under avtalsperioden, rapporterar Kommunal.

– Undersköterskor har en nyckelfunktion i vården och omsorgen. Det är glädjande att vi även i de här förhandlingarna lyckats få igenom en fortsättning på den undersköterskesatsning vi inledde i avtalsrörelsen 2016, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund, i ett uttalande.

I det nya avtalet är parterna överens om att fram till år 2020 utreda hur företagen ska kunna erbjuda högre sysselsättningsgrad och heltidsanställningar för nyanställda.

– Heltidsarbete är en nyckel till egen försörjning och frihet. Att heltidsarbete blir norm inom kvinnodominerade branscher är en av de viktigaste frågorna för ökad jämställdhet, säger Lenita Granlund.

Det nya avtalet innehåller tydligare skrivningar för vad som ska räknas som övertid och därmed ge extra ersättning. Avtalet börjar gälla den 1 juni.

Kommunal och Vårdföretagarna sitter även i förhandlingar om ett nytt avtal för anställda inom privat äldreomsorg.