T v Marie Pettersson Hallberg och t h Sandra Rönnsved.

föreningar När MUCF bedömde bidragsansökningar för 2020 fick flera organisationer avslag på grunder som ungdomsrörelsen inte förstod. Nu har två domar gett MUCF bakläxa och myndigheten ombeds göra om bidragsprövningen.

När Djurskyddet Ungdom ansökte om statsbidrag för första gången 2020 fick de avslag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) med motiveringen att förbundet inte levde upp till kraven på en demokratisk organisation. Det handlade om att det stod i förbundets stadgar att stadgeändringar på lokalförbundsnivå skulle godkännas centralt, av förbundsstyrelsen.

Enligt Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) var det här bara ett av flera exempel där ungdomsorganisationer nekades bidrag på grunder som LSU inte kände igen sedan tidigare.

– Det handlar om att vi anser att Mucf har ändrat sin tillämpning av regelverket, med ökad kontroll, och att den ändringen inte har förankrats hos oss, sa Rosaline Marbinah, ordförande för LSU, till Dagens Arena för ett drygt år sedan.

Från MUCF:s sida nekade man till att ha ändrat sina regler eller kriterier för att bevilja statsbidrag. Däremot hade MUCF fått utökade medel för att kunna granska föreningar och ansökningar mer djupgående än vad som gjorts tidigare, uppgav myndigheten.

Djurskyddet Ungdom valde att överklaga MUCF:s beslut i förvaltningsrätten, och i en dom som meddelades i slutet av mars ger domstolen Djurskyddet Ungdom rätt. Domstolen anser inte att Djurskyddet Ungdom avviker vad gäller demokratisk uppbyggnad, och att MUCF inte heller kunnat påvisa det. Ansökan ska därför skickas tillbaka till MUCF för en omprövning.

Sandra Rönnsved, kommunikationsansvarig på Djurskyddet Sverige (moderorganisation till Djurskyddet Ungdom), säger att domen är en seger för hela ungdomsrörelsen.

– Den här domen betyder jättemycket. Dels för Djurskyddet Ungdom som organisation och som en bekräftelse om att medlemmar ska besluta om demokratisk uppbyggnad av en organisation. Men framför allt är det en upprättelse för hela ungdomsrörelsen. Flera organisationer hör nu av sig till oss och jämför med beslut de själva har fått om avslag eller uppmaning att ändra sina stadgar, säger Sandra Rönnsved.

Domen välkomnas också av LSU.

»På LSU glädjer vi oss åt detta besked som återbekräftar den frihet som medlemmarna i ungdomsrörelsen ska ha i att organisera sig fritt på demokratiska principer. Makten att bygga sin organisations stadgar ska barn och ungdomar ha, och det behövs för att kunna ta ansvar för förbundet« säger Rosaline Marbinah i ett pressmeddelande.

Sandra Rönnsveds förhoppning är att domen ska bli vägledande för kommande ansökningsomgångar hos MUCF.

Även MUCF verkar dra slutsatsen att domen ger dem en tydlig vägledning för att pröva bidragsansökningar, och i nuläget pekar det mesta på att myndigheten inte kommer att överklaga domen.

–Vi tycker att det är bra att förvaltningsrätten har meddelat en dom i ärendet och det ger oss en vägledning om hur vi ska tolka demokratisk uppbyggnad av en förening. Så vi välkomnar ett sådant beslut, och vi tycker att det är en tydlig dom, säger Marie Pettersson Hallberg, avdelningschef på MUCF.

Samma dag som domen om Djurskyddet Ungdom kom en dom i ett annat mål där MUCF:s avslag om bidrag överklagats. Det handlade i det fallet inte om en ungdomsorganisation utan om en så kallad etnisk förening – Irakiska demokratiska riksförbundet – som även de fått avslag med motiveringen att de brast vad gäller demokratisk uppbyggnad. Även här fick MUCF bakläxa.

– Även där har ansökan på samma sätt återvisats till oss på MUCF, och vi kommer att fortsätta handläggningen av ärendet, säger Marie Pettersson Hallberg.

Kommer andra föreningar nu automatiskt få rätt till omprövning nu om de begär det, och de har fått avslag med liknande motivering?

– Det är inte säkert, i så fall får vi ta det från fall till fall.

Bedömer du att de här domarna kommer att leda till att fler föreningar beviljas statsbidrag under nästa ansökningsomgång?

– Nej, jag tror inte det, det här har inte varit en stor fråga på det stora hela. I senaste omgången har vi just inväntat de här domarna för att se vad domstolen kommer att säga.

Om MUCF:s granskning av bidragsansökningar skärptes 2020, är kraven numera ännu högre på myndigheten när det gäller kontroller.

– Ja, det är inlagt i årets regleringsbrev. Men vårt uppdrag handlar inte bara om att granska utan också om att föra dialog med civilsamhället och se till att de har rätt förutsättningar för att kunna driva sina frågor.