Arbetsmiljöverket häver skyddsombudsstoppet mot ensamarbete på pendeltågen i Stockholm. Det skriver man i ett mejl till Dagens Arena. 

I mejlet skriver verket bland annat följande: “Vår bedömning är att arbetsgivaren i nuläget har vidtagit tillräckliga åtgärder för att ensamarbete ska kunna ske på ett säkert sätt för personalen. Det innebär att arbetet att köra tåg utan tågvärdar kan återupptas igen”

Arbetsmiljöverket menar vidare att man förstår att det finns en oro kring ensamarbete på pendeltågen och att man kommer att följa utvecklingen framöver. Verket skriver att arbetsgivarna nu måste se till att en god arbetsmiljön upprätthålls: “Det är viktigt att arbetsgivaren fortsatt vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa en god arbetsmiljö.”