FOTO: Benoo/flickr

ARBETSMILJÖ Utbrändhet, sömnbesvär och nyexaminerade som säger upp sig- nästan alla socialkontor dras idag med arbetsmiljöproblem. Det visar en granskning från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket genomför just nu en stor granskning av socialsekreterares arbetsmiljö, totalt ska hälften Sveriges socialkontor besökas. Tidningen Arbetet har träffat granskningens nationella projektledare Eva Karsten.

– Vi har sett det mesta. Vi har träffat socialsekreterare som verkligen är slutkörda. Det finns också många nyexaminerade som redan efter någon månad funderar på sitt yrkesval, säger Eva Karsten till Arbetet.

Enligt Arbetsmiljöverkets enkät från 2016 led var tredje socialsekreterare av stress eller psykiska besvär. 21 procent av socialsekreterarna haft problem att sova på grund av arbetet det senaste året, och 16 procent led av oro och ångest på grund av arbetet.

Hittills har två tredjedelar av de planerade besöken genomförts och enligt Karsten har nästan alla besökta kontor haft problem som rapporterats till myndigheten.

Eva Karsten menar att socialtjänsten hamnat i samma situation som sjukvården. Personal slutar och man tvingas bemanna med konsulter, vilket leder till sämre kontinuitet och högre kostnader..

Under flyktingkrisen 2015 blev belastningen stor för socialtjänsten. Men det ökade trycket som flyktingkrisen förde med sig är bara en liten del av förklaringen, menar Eva Karsten, enligt Arbetet.

Enligt Åsa Furén-Thulin, ansvarig för socialtjänstfrågor på Sveriges kommun och landsting (SKL), kan dagens problem spåras tillbaka till 80-talet. Gradvis skulle verksamheten effektiviseras, en hårdare styrning uppifrån infördes och fokus förflyttades till hur arbetet utfördes, snarare än resultatet för brukaren.

– Fokus var på om man har skrivit på rätt sätt och om en utredning varit rätt gjord, men inte på resultatet för brukaren, säger Furén-Thulin till Arbetet.

2013 inledde SKL ett arbete för att förbättra arbetsmiljön på socilakontor. Man undersöker bland annat socialsekreterares arbetsbörda och tar fram metoder för att dokumentationen.

Trots alla problem socialkontor i Sverige dras med tror sig Åsa Furén Thulin nu kunna se en liten vändning.

– Det vi hör från cheferna är en tendens till att fler vill vara kvar i yrket och att fler söker de tjänster som finns, säger Åsa Furén-Thulin.