En invandring på närmare 100 000 personer per år krävs för att underhålla den svenska välfärden. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

Sverige behöver en nettoinvandring på 64 000 personer i arbetsför ålder (16–64 år) per år för att underhålla välfärden och tillväxten. Det visar Arbetsförmedlingens nya rapport Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft.

– I praktiken innebär det en invandring på 90 000 – 100 000 per år, säger Arbetsförmedlingens analyschef Mats Wadman.

Att välfärdsländer behöver arbetskraftsinvandring för att väga upp sina demografikurvor är inte någon nyhet. Däremot tror Mats Wadman att en del kan förvånas över att siffran är så hög.

– Att det finns behov av invandring har man ju vetat, men man har inte vetat hur stort det har varit. Att ligga kvar på de höga nivåer vi har i dag är det som behövs för att vi ska klara välfärden i framtiden. Om man inte lyckas effektivisera integrationen, då kan vi klara oss med lägre invandring, säger Mats Wadman.

De senaste tio åren har utrikesfödda stått för 75 procent av ökningen i sysselsättning. År 2025 kommer de att stå för hela ökningen.

Inom gruppen utrikes födda är det stor skillnad på sysselsättningsgraden. Bland de högutbildade låg den på 76,1 procent år 2014 att jämföra med 79 procent bland inrikes födda totalt. Bland de lågutbildade är sysselsättningsgraden lägre och går successivt nedåt.

Precis som LO:s årliga granskning av den aktiva arbetsmarknadspolitiken slog fast i förra veckan pekar även Arbetsförmedlingens rapport på ett mycket stort behov av utbildning för att få in fler på arbetsmarknaden.