LO är besvikna över att den nya regeringen inte satsar mer på att utbilda arbetslösa för att matcha arbetsmarknaden.

Andelen arbetslösa som får del av yrkesinriktad eller förberedande utbildning minskar, trots att sådan tidigare har visat sig öka chanserna till arbete. Det skriver LO i en artikel på DI debatt.

I dag presenteras LO:s årliga granskning av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Utredarna är starkt kritiska till att regeringen inte satsar större resurser på utbildning.

Varannan arbetslös deltar i arbetsmarknadspolitiska program, men bara en fjärdedel i arbetsförberedande insatser. Utredarna efterlyser bland annat att arbetslösa ska ha möjlighet att utbilda sig med bibehållet aktivitetsstöd.

De menar också att när Arbetsförmedlingen diskuteras så hamnar fokus ofta felaktigt på de arbetslösa i stället för på den ansvariga myndigheten.