Undersköterskor i hemtjänst. Bild: Arbetsmiljöverket

ARBETSMILJÖ Antalet anmälda arbetssjukdomar till följd av sexuella trakasserier har ökat med 50 procent jämfört med 2016 och 2015. Mest utsatta är kvinnor i LO-yrken. Men få fall går till Arbetsdomstolen, rapporterar Dagens Nyheter.

Medan kvinnliga tjänstemän i större utsträckning utsätts för oönskade inviter från chefer och kollegor, råkar dubbelt så många LO-kvinnor ut för sexuella trakasserier från kunder, brukare och patienter, enligt en LO-rapport.

Utsattheten kan ofta kopplas till otrygga anställningar och yrken där kvinnor själva möter kund, gäst eller brukare. Tidsbegränsat anställda drabbas dubbelt så ofta som tillsvidareanställda. Allra störst är problemen inom vård- och serviceyrken, visar statistik från SCB. Mer än var fjärde undersköterska och vårdbiträde utsattes enligt Arbetsmiljöverket under 2015.

Utsattheten får också konsekvenser för hälsan. Jämfört med 2016 har antalet anmälda arbetssjukdomar till följd av sexuella trakasserier ökat med 50 procent,  och nära tre av fyra av de senaste årens anmälningar har drabbat just vård- och omsorgspersonal.

LO-rapporten Sjuk av jobbet  visade att just arbetarkvinnor har störst behov av ett systematiskt arbetsmiljöarbete – ändå jobbar över hälften av dem på arbetsplatser som saknar det. Kvinnor inom LO-yrken har även sämst tillgång till företagshälsovård.

Få fall av av övergrepp och trakasserier i LO-yrken når dock Arbetsdomstolen. Inget fackförbund har under det senaste året stämt någon arbetsgivare  för bristfällig hantering av sexuella trakasserier, enligt DN. För LO-förbundens del inte sedan före årsskiftet 2014/2015.

Fackförbunden menar att få väljer att vända sig till facket. IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic till Arbetet:

– När folk blir medvetna tror jag också att fler säger »Jag accepterar inte det här och vill att ni gör något åt det«.