Strax före valet 2010 uppmärksammades bloggen Klamydiabrevet. Där hade Emelie Holmquist skrivit om sin svårt kroniskt sjuka mamma Annica som blivit utförsäkrad och nekad sjukersättning från Försäkringskassan. I stället uppmanades hon att sälja sin lägenhet och därefter söka socialbidrag.

Alliansregeringen införde 2008 hårdare regler och en bortre gräns för hur länge det gick att vara sjukskriven. Svenskarna var lata och fuskade sig till sjukskrivningar och förtidspensioner, var motiveringen. Kostnaden för sjukförsäkringen hotade statsfinanserna, sades det. Myten om försäkringsfuskandet blev en sanning – som senare avslöjades vara just en myt.

Annica Holmquist var en av de första som utförsäkrades 2010.

Det var många som berördes av Annicas situation. Och hon visade sig vara långt ifrån ensam om att vara för sjuk för att kunna arbeta, men som ändå blev tvingad ut ur försäkringen.

Två veckor innan valet 2010 blev Annicas fall en av de mest omdiskuterade frågorna i valdebatten. De rödgröna spurtade plötsligt i opinionsmätningarna. Debatten höll så när på att kosta regeringen en andra valseger.

Försäkringskassan hänvisade till att det rörde sig om ”särskilda fall” som blev utförsäkrade. Sedan dess har antalet utförsäkrade stadigt ökat. I dag har över 65 000 svenskar nått den så kallade bortre gränsen. Inte för att de blivit friska, utan för att deras sjukdagar tagit slut. Två tredjedelar av dem är kvinnor.

Gruppen som har utförsäkrats beskrivs som ”heterogen” av Inspektionen för socialförsäkringar. Många har omfattande och komplexa sjukdomar, ofta både psykiska och somatiska. Det innebär att möjligheterna att kunna ta del av arbetsmarknadspolitiska insatser, få eller återgå till arbete eller att studera är små.

Socialminister Ulf Kristersson (M) har fortsatt att försvara de nya reglerna. ”Den stod upp för den urgamla svenska arbetslinjen: Den som kan arbeta och försörja sig själv ska också göra det.”

Kvar står vi med en sjuk sjukförsäkring. Den erbjuder varken något ekonomiskt skydd, rehabilitering eller några stora chanser att ta sig tillbaka till arbetslivet. Knappt hälften av svenskarna har i dag förtroende för att försäkringen skulle skydda dem om de blir sjuka. Bakom statistikens siffror och grafer står ofta svårt sjuka människor som – trots intyg från läkare och experter – inte får den tid som behövs för att bli friska. Det tillåter inte Ulf Kristerssons regler.