Det handlar förmodligen inte om något annat än ren populism. Men insikten att någonting måste göras åt den sjuka sjukförsäkringen har efter valet sakta men säkert letat sig in i medvetandet hos allianspolitikerna. Och den som är satt att göra jobbet heter Ulf Kristersson och är socialförsäkringsminister.

”Under våren”, hette det. Det var då Ulf Kristersson skulle presentera sina förslag till förändringar. I dag är det den första april och ännu inte ett ljud. Och medan svaren dröjer har Kristersson gjort sitt bästa för att tona ned förväntningarna. Nu heter det att ”analysen” ska presenteras ”under våren”. De konkreta förslagen kommer dröja ännu längre. Och åtgärderna ska vi inte ens tala om.

Samtidigt har 40 000 människor utförsäkrats. De har gått en vända hos Arbetsförmedlingen och drygt hälften har sedan åter blivit sjukskrivna. I många fall ekonomiskt utblottade och betydligt sjukare än tidigare. Endast ett fåtal procent har gått till arbete.

Nu ökar trycket på Kristersson. Kritiken har blir allt mer utbredd, inte minst från läkare. Och nu kommer kritiken även inifrån. Småpartierna i alliansen har börjat klaga. De ser sin chans att profilera sig och vinna över några väljare från Moderaterna. Men klagandet är inte seriöst. Dessa partier var med och drev igenom reformen från början, blundade för alla klagande remissinstanser och höll för öronen när kritiken nådde stormstyrka i slutet av förra mandatperioden. Att komma nu är som ett dåligt aprilskämt. Skadan är redan skedd för länge sedan.

Under fredagen släppte också TCO ett eget förslag till hur sjukförsäkringen bör förändras (seminariet går här att se i efterhand). TCO anser bland annat att man bör slopa de rigida tidsgränserna i sjukförsäkringen, vilket är helt logiskt. Det nuvarande systemet är ju helt barockt. Tillfrisknande följer inga på förhand satta tidsramar.

Dessutom vill TCO förbättra rättssäkerheten för de sjukskrivna. Både när det gäller individuell prövning och att alla berörda parter fattar gemensamma beslut. I dag kan Försäkringskassan vara av en uppfattning, Arbetsförmedlingen av en annan, läkaren av en tredje, Försäkringsläkaren av en fjärde och så vidare.

Dessutom anser TCO att ersättningssystemen måste göras om så sjukskrivna inte fattiggörs. I dag hamnar många i ekonomiska bekymmer när de går mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Att vara sjuk är att leva på marginalen. Att då bli av med kanske halva sin ersättning kan leda till väldigt stora bekymmer.

TCO har även gjort en opinionsundersökning där de undersökt allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen. Det är skrämmande läsning. 61 procent tror inte att de kommer få stöd till rehabilitering om de blir sjuka. 64 procent tror inte att de kommer ha en ekonomisk trygg situation vid sjukskrivning. 41 procent tror att den nya sjukförsäkringen har försvårat för sjuka att komma tillbaka i arbetslivet.

Ingen rehabilitering, ingen ekonomisk trygghet och sämre chans att komma tillbaka till arbetslivet. Där har vi ett gigantiskt misslyckande.