Foto: Carin Wesström, Danderyds Sjukhus
Foto: Carin Wesström, Danderyds Sjukhus

Med bara några dagar kvar till september är fortfarande 769 vårdplatser på Stockholms akutsjukhus stängda. Rekryteringen av sjuksköterskor är den största orsaken till att vårdplatserna inte kan öppna, menar Vårdförbundet.

Den låga sjuksköterskebemanningen under sommaren gjorde att flera hundra vårdplatser på Stockholms akutsjukhus har hållits stängda. I en artikel som publicerades på Dagens Arena tidigare i somras berättade sjuksköterskorna Mina Olsson och Ishany Sothynathan, som arbetar på Södersjukhuset, om den pressade vårdsituationen för både patienter och vårdpersonal.

För att kunna öppna samtliga vårdplatser som hållits stängda under sommaren har sjukhusen försökt att rekrytera sjuksköterskor. I mitten av augusti var 200 vårdplatser stängda på Södersjukhuset. Till Dagens Arena sa både chefsläkare och personalansvarig att man hade goda förhoppningar att kunna öppna vårdplatserna till hösten. Vårdförbundet ställde sig dock frågande till påståendet.
– Vi hade ett möte med arbetsgivaren nyligen. De säger att de har stora förhoppningar att kunna öppna alla vårdplatser, men vi har svårt att se hur det ska gå till. Ser man trenden som varit sedan i våras och även under förra hösten, har det varit svårrekryterat. Då tror inte vi att det plötsligt kommer att tillströmma en stor mängd sjuksköterskor som gör att man kan öppna alla platser till hösten, sa Carina Hansen, sjuksköterska och fackligt förtroendevald på Vårdförbundet.

Med bara några dagar kvar till september är fortfarande 164 vårdplatser stängda på SÖS. På landstingets samtliga akutsjukhus hålls enligt senaste statistik 769 vårdplatser stängda.

 

Antal stängda vårdplatser på Stockholms akutsjukhus:

Danderyds sjukhus: 129
Södersjukhuset: 164
Karolinska universitetssjukhuset: 412
S:t Görans sjukhus: 30
Södertälje sjukhus: 15
Norrtälje sjukhus: 16
Ersta sjukhus: 3