200 vårdplatser stängda. Södersjukhusets problem att rekrytera sjuksköterskor kan leda till att vissa av sommarens vårdplatser inte kommer att öppna.

Enligt den senaste statistiken var 200 vårdplatser* stängda på Södersjukhuset i förra veckan. Men uppgifter till Dagens Arena visar att vissa av de stängda vårdplatserna riskerar att förbli stängda även under hösten. Orsaken är att sjukhuset inte har löst bemanningen ännu, trots att det bara är drygt en halv månad kvar till september. Hur många vårdplatser som riskerar att förbli stängda är oklart. Allt hänger på hur bemanningen ser ut i höst.

Carina Hansen, sjuksköterska och fackligt förtroendevald för Vårdförbundet, bedömer att sjuksköterskorna inte kommer att vara fulltaliga till hösten. Det innebär i sin tur att vårdplatser inte kommer att kunna öppna.

– Vi hade ett möte med arbetsgivaren nyligen. De säger att de har stora förhoppningar att kunna öppna alla vårdplatser, men vi har svårt att se hur det ska gå till. Ser man trenden som varit sedan i våras och även under förra hösten, har det varit svårrekryterat. Då tror inte vi att det plötsligt kommer att tillströmma en stor mängd sjuksköterskor som gör att man kan öppna alla platser till hösten, säger hon.

Orsaken till att det är svårrekryterat menar Carina Hansen beror på att landstinget betalar för låg lön, ett rykte som hon tror har spridit sig. Samtidigt är arbetsbelastningen väldigt hög. Enligt Hansen är det många som slutar och går till andra arbetsgivare just för att de inte orkar med arbetet inom landstinget.

För Dagens Arena har två sjuksköterskor även vittnat om att sommaren ha varit svår på Södersjukhuset.
– Det har varit väldigt jobbigt. Överbeläggningar, ständigt ny personal som ska läras upp och patienter med ett mycket stort vårdbehov, säger sjuksköterskan Mina Olsson till Dagens Arena.

Christina Engius är personalchef på Södersjukhuset. Hon hävdar att sjukhuset kommer att ro rekryteringen av sjuksköterskor i hamn. Däremot vill hon inte kommentera hur många sjuksköterskor som måste rekryteras för att samtliga vårdplatser ska öppnas.

Kommer ni att kunna öppna alla vårdplatser till hösten?
– Vi jobbar med den planeringen just nu och kan inte svara på det i nuläget. Men det är alltid såhär i slutet av sommaren.

Hur många sjuksköterskor fattas för att nå full bemanning?
– Det pågår en rekrytering. Jag kan inte svara hur många som saknas. Jag har inte koll på det i nuläget. Kanske att vi måste skjuta på att öppna alla vårdplatser till en eller två veckor in i september.

Vårdförbundet menar att rekryteringen inte kommer att lyckas, på grund av för låga löner och dålig arbetsmiljö.
– Vi har sett att det har varit svårare att rekrytera till den här sommaren. Det kan jag hålla med om. Men så har det varit på alla sjukhus. Däremot har vi ett resursteam som ska kunna täcka upp om det blir brist, även om de inte räcker fullt ut.

Enligt Thomas Arnhjort, chefsläkare på Södersjukhuset, gör man allt för att vårdplatserna ska kunna öppna.
– Vår ambition är att öppna samtliga vårdplatser. Vi har en pågående rekrytering hela tiden. Huruvida vi inte kommer att öppna några vårdplatser det vet vi inte än, det är för tidigt att säga, säger han.

Vad är det största hotet att ni inte lyckas öppna alla vårdplatser?
– Att vi inte lyckas rekrytera sjuksköterskor.

Vad gör att ni har problem att rekrytera sjuksköterskor?
– Att tillgången på sjuksköterskor är lite för låg.

Vårdförbundet nämner att låg lön och dålig arbetsmiljö är en orsak till att sjukhusen i Stockholms län har problem med rekrytering.
– Det har jag inga kommentarer till.

*En vårdplats kan vara stängd av olika anledningar. Exempelvis att bemanningen är för låg eller att det inte finns rätt teknisk utrustning för att kunna erbjuda en säker vård.