Annelie Nordström. Foto: Fredrik Sandin Carlson
Annelie Nordström. Foto: Fredrik Sandin Carlson

Trots att Kommunal har tagit ställning för vinster i välfärden tros frågan bli en av stridsfrågorna under förbundets kongress. 

På tisdagen inledde fackförbundet Kommunals sin kongress i Stockholm. Under fyra dagar skall 188 ombud gå igenom 360 inkomna motioner som rör allt från tandvårdsförsäkring till vinster i välfärden.

Just vinster i välfärden tros kunna bli en stridsfråga på kongressen. Detta trots att förbundet redan har tagit ställning i frågan, där de anser att ett förbud är onödigt, men att vinsterna behöver regleras. Orsaken till att vinsterna seglat upp som en fråga att ta ställning till är att vinstmotståndet är stort på flera stora avdelningar inom förbundet, bland annat i Västsverige och i Stockholm. På de motioner som rör vinstintressen i välfärden har förbundsstyrelsen valt att inte yrka bifall.

”Vi och våra kollegor förtjänar ordentlig bemanning, bra arbetsmiljö och bra löner. För att det ska bli verklighet krävs en bättre reglering av företagen. Pengarna måste stanna i verksamheten istället för att försvinna till ägarna i skatteparadis utomlands”, skriver Vänsterpartiföreningen Kommunalvänstern i en debattartikel i tidningen Kommunalarbetaren på måndagen.

Då tidningen Kommunalarbetaren ringer runt bland ombuden inför kongressen är synen på vinstuttag splittrad. Nio av de 23 ombuden som Kommunalarbetaren har pratat med anser att förbundet tydligare borde ta ställning mot vinstuttag i skola, vård och omsorg. Flera av ombuden är emot vinstuttag.
– Det krävs mycket regleringar om vinstuttag i välfärden ska fungera, sa Lena Ezelius, kongressombud från Stockholm till tidnignen Kommunalarbetaren.