Biljettprishöjningen leder inte till några nya investeringar. I stället får stockholmarna betala för landstingsmoderaternas uselt genomförda investeringar. Kronan på verket för Christer G Wennerholm och co. är nu sjösatt – Spårväg city. En investering på hela 5,4 miljarder. Förutom att Spårväg city är oerhört dyrt så saknar projektet ordentlig beredning. Trafikanalysen är bristfällig och den samhällsekonomiska analysen har man helt sonika struntat i. Mycket tyder dock på att Spårväg city inte kommer bidra med många droppar till SL:s sinande intäktssida – däremot är risken stor att det slås upp en rejäl läcka på utgiftssidan. Ännu högre biljettpriser och minskat kollektivåkande kan bli följden.

Allt detta kunde vi konstatera i dagens granskning av turerna kring biljettprishöjningen och Spårväg city. I artikeln restes även en mängd frågetecken kring den ytterst ansvariga moderata politikern: Christer G Wennerholm. Flera gånger har landstingsrevisorerna riktat svidande kritik för ”bristande intern kontroll” mot både landstingsstyrelsen och SL:s ledning. Men Wennerholm fortsätter att forcera fram projekt och sprätta skattebetalarnas pengar som vore det en outsinlig källa. När det gäller Spårväg city har han tydligen redan år 2009 tecknat en privat deal med moderatkollegan på Lidingö. Till honom har han lovat att spårvägen ska stå klar 2014, två år tidigare än tjänstemännens allra mest optimistiska bedömningar. Hur mycket pengar kommer det att kosta? Dessutom har beslutet om spårvägen forcerats fram en månad innan beslutet om den så kallade stomnätsstrategin – den utredning som ser över samtliga behov och investeringsmöjligheter för kollektivtrafiken de närmaste åren. Varför har man så bråttom? Och vilka band har egentligen Wennerholm till spårvägslobbyn?

Många frågor som kräver svar. Under hösten kommer vi att fortsätta granskningen av landstingspolitiken och trafiksituationen i Stockholm. Tveka inte att höra av dig till oss med tips, uppslag och idéer. Låt oss tillsammans granska stockholmspolitiken!