Bild: Peter Knutson och pellesten

GRANSKNING. Moderaternas spårvägsalternativ för Nacka sågas i den idéstudie som oväntat ströks som punkt på trafiknämndens förra möte. Trots att slutsatserna varit klara sedan en månad har handlingarna stannat hos trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm.

Den borgerliga majoriteten röstade i förra veckan nej till Socialdemokraternas motion om att inleda en förstudie om utbyggnad av tunnelbanan till Nacka. Motivet till beslutet var att en ”idéstudie” om olika kollektivtrafiklösningar ännu inte var färdig.

Dagens Arena kunde i förra veckan avslöja att idéstudien visst var färdig och att den redan hade skickats till politikerna.
– Ja, alltså vi har lämnat den till politikerna, sa Gunilla Glantz, planeringschef på SL.

Handlingarna återuppstod
Men när Dagens Arena försökte begära ut den från trafiknämndens registratur fick vi svaret att handlingarna inte fanns. Punkten om idéstudien hade också utan förklaring strukits från dagordningen på förra veckans möte med trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Dagens Arena har sedan skriftligen åter begärt ut handlingarna. Nu har vi fått de skickade till oss och publicerar dem här i sin helhet.

Spårvägsalternativet sågas
I den sammanfattningen av idéstudien som Dagens Arena tagit del av sågas det moderata huvudalternativet för framtida kollektivtrafik till Nacka: upprustning av Saltsjöbanan, förlängning av Tvärbanan och stadsspårväg till Slussen. De olika tunnelbanelösningarna får genomgående bättre omdömen.

Spårvägsalternativet är bara bättre på en punkt: På kort sikt är det betydligt billigare. I den mer långsiktiga samhällsekonomiska analysen får spårvägsalternativet dock sämst resultat bland de sju alternativen.

Med spårväg blir även tidsvinsterna för pendlarna mindre än hälften så stora i jämförelse med tunnelbana. Studien konstaterar också att spårväg på Södermalm samt förlängning av tvärbanan till Saltsjö-Järla inte kan motiveras utifrån framtida kapacitetsbrist.

Färdigt för en månad sedan
Datumet på informations-pm:et skvallrar om att det var färdigskrivet redan den 20 januari 2012. Men först den 24 februari, en dryg månad efter färdigställandet och tre dagar efter trafiknämndens möte, registrerades handlingarna i trafiknämndens diarium.

Björn Holmberg, stabschef på SL, förklarar tidsglappet med att ärendet ”processats” på SL efter färdigställandet. Men både SL:s planeringschef Gunilla Glantz och Christer G Wennerholms pressekreterare har till Dagens Arena sagt att handlingarna långt tidigare skickats från SL till politiker i trafiknämnden. Enligt pressekreteraren pågår en ”politisk beredning”.

Men om ärendet skickats från SL till nämnden borde det registrerats i diariet och blivit en offentlig handling. När Dagens Arena frågar varför det inte blivit så svarar Björn Holmberg så här:
– Christer G Wennerholm sitter också i styrelsen för SL.

Så ”politisk beredning” betyder inte att ärendet skickats till politikerna i nämnden, utan till SL:s styrelseordförande?
– Jag kan inte svara för vad andra har sagt, utan bara konstatera att ärendet varit en arbetshandling här, och i fredags skickats det till nämnden, säger han.

Dubbla stolar
Som Dagens Arena tidigare har skrivit så är Christer G Wennerholm (M) inte bara trafiklandstingsråd och ordförande i trafiknämnden i Stockholm. Han är även styrelseordförande för SL. Och SL är inte bara en ett kommunalt aktiebolag utan fungerar även som trafiknämndens förvaltning, eftersom nämnden saknar egen förvaltning.

I tidigare granskningar i Dagens Arena har experter på kommunalrätt, samt landstingets egna revisorer, bedömt detta upplägg som misstänkt lagvidrigt. Bland annat på grund av att politikerna hamnar på dubbla stolar.

”Vill inte bygga ut tunnelbanan”
Enligt Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd och även hon ledamot i SL:s styrelse, är det enbart Christer G Wennerholm som haft tillgång till idéstudien.
– Det har inte skickats ut till oss övriga i styrelsen. Jag har hört moderater säga att studien nu skulle genomgå någon sorts politisk beredning. Det ger ju intryck av en beredning i en vid bemärkelse. Så är det inte. Det är Christer G Wennerholm som ensam har haft tillgång till handlingarna, säger hon.

Hur tolkar du att den inte släppts tidigare?
– Det måste ju finnas något som Moderaterna inte känner sig bekväma med. Och tyvärr är mönstret att Moderaterna inte vill bygga ut tunnelbanan, säger hon.

Dagens Arena har sökt Christer G Wennerholm för en kommentar.