Sedan Dagens Arena i onsdags publicerade den uppmärksammade nyheten ”Juholt stod bakom temporärt medborgarskap” har vi gång på gång försökt konfrontera Håkan Juholt med våra uppgifter. Vi har ännu inte fått något svar.

I dag ringde jag åter upp Håkan Juholts pressekreterare Sofia Rudh och ställde den enkla frågan: tog Morgan Johansson kontakt med staben eller inte? Antingen får ni dementera, eller bekräfta och berätta vad han fick för instruktioner, och från vem.

Efter en timme får vi svar via sms: ”Hej! Håkan Juholt avböjer att kommentera detta vidare.”

För oss är detta obegripligt. Dagens Arena har uppgifter, från flera av varandra oberoende källor, som bekräftar att Morgan Johansson, innan han gick ut gav stöd till Ilmar Reepalus förslag om temporärt medborgarskap, förankrade sitt uttalande med Håkan Juholts stab.

Hittills har våra uppgifter varken bekräftats eller dementerats av Håkan Juholt eller hans personliga stab. Detsamma gäller Morgan Johansson som även han hälsar att: ”Jag vill inte kommentera detta vidare.”

I väntan på svar ställer jag åter mina frågor till Håkan Juholt här på bloggen:

Tog Morgan Johansson kontakt med dig eller någon i din stab innan han gav sitt stöd till Ilmar Reepalus förslag om temporärt medborgarskap?

Bekräfta eller dementera.

Och, oberoende av svar, så har jag en del följdfrågor. Ring mig.