Håkan Juholt förnekar att Morgan Johansson skulle hört av sig till honom innan han gav stöd till Ilmar Reepalus utspel om temporärt medborgarskap.
– Han ringde inte, det fungerar inte på det sättet, sa Håkan Juholt vid ett framträdande på chefsdagarna på Grand Hôtel i Stockholm.

Under ett framträdande på chefsdagarna fick Håkan Juholt frågan om Morgan Johansson först hört av sig och fått grönt ljus, innan han gick ut och gav stöd till Ilmar Reepalus förslag om temporärt medborgarskap.
– Det fungerar inte så. Vi har talespersoner inom alla områden. Det är helt otänkbart att alla ringer till mig innan de går ut och gör ett utspel. Det faller på sin egen orimlighet, sa Håkan Juholt.

Men när Dagens Arena frågar huruvida Morgan Johansson hört av sig till staben vägrar Håkan Juholt att svara på frågan. I stället säger han:
– Jag har tidigare i veckan framfört åsikten att temporärt medborgarskap är en dålig lösning. Som ordförande för Socialdemokratiska partiet har jag tidigare, muntligt och skriftligt, framfört att detta är fel väg att gå. Och jag är väldigt glad att Morgan Johansson korrigerade sitt uttalande snabbt, säger han.

I övrigt ville Håkan Juholt inte kommentera frågan.