I går publicerade Dagens Arena nyheten att Håkan Juholts stab internt ska ha gett Morgan Johansson grönt ljus att ställa sig bakom Ilmar Reepalus förslag om temporärt medborgarskap. Nyheten väckte stor uppmärksamhet och citerades i ett flertal medier. Det har dock framkommit en hel del kritik mot vår publicering. Kritiken har i första hand riktat in sig på två aspekter: rubriken och källkritiken.

Dagens Arena välkomnar en öppen debatt. Vi vill därför passa på att förtydliga vilka avvägningar vi gjorde inför publiceringen.

För oss uppfyller nyheten två fundamentala kriterier: den är sann och den är relevant. Att Morgan Johansson, på riksdagsgruppens möte, har sagt att han från Juholts stab fick direktiv att inte säga nej till Reepalus kontroversiella förslag står bortom allt rimligt tvivel.

Det Maryam Yazdanfar berättade för Dagens Arena var redan bekräftat av flera av varandra oberoende källor som vi talat med. Det fanns inga rimliga skäl att misstro Maryam Yazdanfars version av händelseförloppet. Maryam Yazdanfar var dock den enda vi kunde citera eftersom hon direkt svarade på de öppna frågor vi ställde när vi ringde.

Om vi ska vara självkritiska så borde det ha framgått i artikeln att Dagens Arena hade anonyma oberoende källor som stöder Maryam Yazdanfars version av händelseförloppet.

Under dagen sökte vi Håkan Juholt, personer i hans stab samt Morgan Johansson och gav dem möjlighet att kommentera. Ingen av dem återkom till oss. För att ändå få en kommentar begav vi oss till slut till Grand Hôtel där Håkan Juholt under eftermiddagen hade ett inbokat framträdande på evenemanget Chefsdagarna. I tumultet utanför hotellet lyckades vår reporter Mikael Färnbo konfrontera Håkan Juholt.

Håkan Juholt valde dock att inte svara på frågan om Morgan Johansson hört av sig och fått grönt ljus av Juholts stab. I stället förnekade Juholt att Morgan Johansson ringt direkt till honom och avfärdade samtidigt att han någonsin ställt sig bakom ett förslag om temporära medborgarskap. Den relevanta frågan, huruvida Morgan Johansson ringt staben och fått grönt ljus eller inte, förblev dock obesvarad. Detta redovisade vi i en ny artikel senare under eftermiddagen.

Innan publicering gjorde vi bedömningen att våra uppgifter hade ett väldigt stort allmänintresse. För det första uppstår allvarliga frågetecken kring Håkan Juholts ledarskap, något som har debatterats väldigt mycket de senaste dagarna. Men det mest allvarliga är förslaget i sig självt. Idén om temporära medborgarskap går på tvärs med den grundläggande idén om alla människors lika värde. Att en partiledarstab för Sveriges största parti ger grönt ljus åt ett sådant politiskt förslag är inget mindre än en skandal.

För oss var det både en journalistisk och en demokratisk skyldighet att publicera våra uppgifter.

En del av den kritik som riktats mot vår publicering är valet av rubriken: ”Juholt stod bakom temporärt medborgarskap”. Rubriken grundar sig i de samstämmiga uppgifter vi fått som bekräftade att Morgan Johansson hört av sig till staben och fått grönt ljus. Håkan Juholts stab svarar för Håkan Juholts politik, det är deras jobb. Därför är rubriken berättigad.

Om det nu mot förmodan, vilket antytts i kritiken, är så att en tjänsteman under Juholt agerat på egen hand, på tvärs mot Juholts politiska vilja, så är det givetvis en jätteskandal. Och det skulle i sådana fall ställa ännu större frågetecken kring Juholts ledarskap. Under gårdagen fanns det dock inga uppgifter som tydde på det. Därför valde vi att betrakta Juholts personliga stab som en förlängning av Juholt själv. Det är också det som är deras uppgift.

Det finns så klart, liksom i all journalistisk verksamhet, en liten risk att det vi skriver inte är sant. Det kan ju till exempel, rent teoretiskt, vara så att alla vi pratat med ljuger. Det skulle i sådana fall vara en konspiration utan dess like, vilket vi bedömer som högst osannolikt.

Journalistik är ingen exakt vetenskap. Men Dagens Arena skulle aldrig publicera något som vi inte bedömer är sant, det vill säga står bortom allt rimligt tvivel. Så var fallet i går. Därför publicerade vi.

Eric Sundström, chefredaktör och ansvarig utgivare
Mikael Färnbo, redaktör