Gymnasieelever som är födda utomlands eller har föräldrar som är det diskrimineras vid betygsättning visar en ny studie. 

En ny svensk studie visar att gymnasieelever som är födda utomlands eller har minst en förälder som är det, diskrimineras vid betygsättningen av nationella prov i svenska. När betygen sätts av elevernas egna lärare får de med utländsk bakgrund i genomsnitt lägre poäng än andra elever. Denna skillnad försvinner helt när betygen i stället sätts av en lärare som inte känner till elevens identitet.

Skärmavbild 2015-09-29 kl. 14.33.13
Källa: Tyrefors Hinnerich, Höglin och Johannesson (2014), “Discrimination against students with foreign backgrounds: Evidence from grading in Swedish public high schools”, Education Economics.

Veckans graf är hämtad från det senaste numret av Magasinet Arena. Prenumerera på tidskriften här >>