Kvinnor som tittar på könsstereotyp reklam gör sämre ifrån sig på matteprov.

veckansgraf1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälften av deltagarna i en amerikansk studie fick se på reklam som befäster könsstereotyper, genom att visa till exempel kvinnor som intresserar sig för hushållsarbete och skönhetsprodukter. Hälften av deltagarna fick se på annan reklam.

De kvinnor som exponerats för den stereotypa reklamen presterade sedan sämre på ett prov i matematik och visade mindre intresse för yrken som kräver matematisk förmåga.

Källa: Davies, Spencer, Quinn och Gerhardstein (2002), ”Consuming Images”, Personality and
Social Psychology Bulletin, 2002 28:1615.

Anna Sandberg, IIES, Stockholms universitet