Föreningslivet underlättade spridningen av den nazistiska rörelsens politiska budskap. 

Socialt kapital antas ofta stärka demokratiska system, men 1925-1933 växte Hitlers parti NSADO snabbare i tyska städer/byar med högre föreningstäthet (en proxy för socialt kapital).

Resultaten tyder på att föreningslivet underlättade spridningen av den nazistiska rörelsens politiska budskap.

veckans_graf_nazism_text

(Klicka på bilden för att se en större version.)

Källa: Satyanath et al. (2016) »Bowling for Fascism: Social Capital and the Rise of the Nazi Party», Journal of Political Economy, forthcoming.

Linna Martén, Uppsala universitet