LO-ekonomen Torbjörn Hållö står bakom denna veckas graf där skillanderna mellan 2007 års arbetslöshet och 2013 års arbetslöshet i olika åldersgrupper blir minst sagt tydligt.

Arbetslösheten har ökat i alla grupper – men ingen har det så tufft på arbetsmarknaden som de under 25, och detta trots att regeringen menar att de angripit ungdomsarbetslösheten genom generellt sänkta arbetsgivaravgifter när man anställer unga.