Så var det dags för veckans graf. Denna vecka visar vi på hur USA:s och Europas nettoskulder uppskattningsvis skulle påverkas om inte 8 procent av hushållens finansiella tillgångar ägdes via skatteparadis.

Vad skulle då hända? Jo, om man tar hänsyn till skattesmitarna vid uppskattningen av USA:s och Europas nettoskuldsättning skulle USA:s nettoskuld minska betydligt och Europas nettoskuld försvinna helt.

Grafen bygger på skattningar gjorda av nationalekonomen Gabriel Zucman och har tagits fram för tidningen Arenas räkning av Robert Östling, forskare i nationalekonomi på Stockholms universitet.

(Klicka på bilden för större bild.)

Förra veckans graf.