Det är trögare att få in kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper än i bolagsstyrelser. Och allra sämst ser det ut i toppen – bara 16 av Stockholmsbörsens 301 bolag leds av en kvinna.

Trots en ökning av bolagen på börsen sedan förra året har det inte blivit fler kvinnor på vd-posterna: 16 vd:ar var kvinnor både 2016 och nu 2017, trots att bolagen på Stockholmsbörsen har ökat från 284 till 301 stycken. Det visar Dagens Industris kartläggning.

Även jämte vd-posten är det tunt med kvinnor i ledningsgrupperna i bolagen: endast 22 procent är kvinnor. Det här kan jämföras med bolagens styrelser – som ofta är uppe till diskussion när det gäller kvotering – där 31 procent av ledamöterna är kvinnor.

Men skillnaderna är stora mellan bolagen. Storbolagen har i snitt en jämnare könsfördelning än mellanstora och små börsbolag. En förklaring kan enligt Dagens Industri vara att ledningsgrupperna har färre kvinnor eftersom de har ökat i styrelserna.

Men Karin Thorburn, professor i finansiell ekonomi vid Norsk Handelshøyskole som undersökt effekterna av Norges kvoteringslag, tror snarare att mer jämställda styrelser kan få en positiv smittoeffekt på rekryteringen till ledningarna.

– Det har varit mycket fokus på styrelsen. Men det är också lättare att rekrytera kvinnor dit eftersom styrelsen är en grupp där personer med olika erfarenheter kompletterar varandra, säger Karin Thorburn till Dagens Industri.