Källa: Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen & Tungodden (2015), "Willingness to Compete: Family Matters”, Management Science
Källa: Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen & Tungodden (2015), "Willingness to Compete: Family Matters”, Management Science

Pojkar med högutbildade föräldrar gillar att bli avlönade efter prestation.

Män är ofta överrepresenterade i högstatusyrken som kännetecknas av konkurrens och har strukturen av en tävling (som till exempel finansbranschen).Viss forskning tyder på att detta delvis kan bero på att män, i högre utsträckning än kvinnor, tycker om att tävla.

Ett norskt experiment visar att socioekonomisk bakgrund påverkar könsskillnader i tävlingsvilja bland ungdomar. Pojkar med högutbildade och högavlönade föräldrar föredrar, i högre utsträckning än andra grupper, att bli avlönade baserat på prestation i en tävling i  stället för att få ackordlön.

Källa: Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen & Tungodden (2015), "Willingness to Compete: Family Matters”, Management Science
Källa: Almås, Cappelen, Salvanes, Sørensen & Tungodden (2015), “Willingness to Compete: Family Matters”, Management Science

 

 

 

 

Anna Sandberg, Stockholms universitet.