De senaste 20 åren har huspriserna i Sverige ökat i snabb takt samtidigt som hushållens skuldsättning nått historiskt höga nivåer.

Varken Riksbanken eller Finansinspektionen tror att ett prisfall skulle hota den finansiella stabiliteten och Konjunkturinstitutet räknar med relativt begränsade effekter av ett prisfall. Men majoriteten i Riksbankens direktion har ändå valt att hålla räntan på en högre nivå än man annars skulle gjort för att inte bidra till ytterligare ökad skuldsättning.

Det kan enligt f.d. ledamoten i Riksbankens direktion Lars EO Svensson i sin tur ha lett till att 40 000 fler människor gått arbetslösa.

Källa: Riksbanken 2012:2 Finansiell stabilitet

Publicerad i Magasinet Arena nr 4 2013. Prenumerera här »