Lägre fackanslutningsgrad leder till högre inkomster för den rikaste andelen av befolkningen.

Ju lägre fackanslutningsgrad ett land har, desto större andel av de totala inkomsterna tillfaller de tio procenten med högst inkomster.

Förklaringen är troligtvis enkel: Ju bättre lönevillkor som låginkomsttagare lyckas förhandla fram, desto mindre del av den totala kakan blir kvar till höginkomsttagarna.

Per Lindberg - mindre fack, storre klyfta

Källa: Florence Jaumotte,
Carolina Osorio Buitron, Voxeu.org 22 okt, 2015, Union power
and inequality / OECD och World Top Incomes Database.

Per Lindberg, Arena Idé

Veckans graf är hämtad från det senaste numret av Magasinet Arena. Prenumerera på tidskriften här >>