De som får medborgarskap med knapp marginal har högre politiskt deltagande än de som hamnade på andra sidan om medborgarstrecket. 

I Schweiz avgör vissa kommuner medborgarskapsansökningar i folkomröstningar. En ny studie finner att individer som mer eller mindre slumpmässigt (d.v.s. med knapp marginal) fick medborgarskap hade högre politiskt deltagande och bättre politisk kunskap drygt tio år senare, än de som med knapp marginal inte fick medborgarskap. Det tyder på att medborgarskapet
i sig kan påskynda integrationen.

Figuren visar att de invandrare som fick medborgarskap, ökade den politiska integrationen med 0,61 på en skala mellan 0 och 1. De med medborgarskap trodde till exempel i högre utsträckning att de kunde påverka politiken och kunde mer om det politiska systemet.

Källa: Hainmueller et al. (2015), “Naturalization fosters the long-term political integration of immigrants”, PNAS 112(41), 12651–12656
Källa: Hainmueller et al. (2015), “Naturalization fosters the long-term political integration of immigrants”, PNAS 112(41), 12651–12656