Män som har bott i könsblandade rum särbehandlar inte könen, till skillnad från män som bara har bott med andra män.

En grupp värnpliktiga i Norge fick antingen bo i rum med bara män eller i könsblandade rum. Efter åtta veckor fick de utvärdera en fiktiv ansökan om att bli gruppledare från en kvinnlig och en manlig kandidat.

Bland de män som endast delat rum med andra män rankades den manliga kandidaten i genomsnitt som mer anställningsbar än den kvinnliga kandidaten, trots att ansökningshandlingarna var identiska utöver kön. Ingen sådan effekt återfanns hos de män som bott i könsblandade rum.

Anna sandberg eget rum

Källa: Finseraas, Johnsen, Kotsadam
och Torsvik (2015), ”Exposure to Female Colleagues Breaks the Glass Ceiling –
Evidence from a Combined Vignette and Field Experiment”, CESifo working paper no. 5565.

Anna Sandberg / Stockholms universitet

Veckans graf är hämtad från det senaste numret av Magasinet Arena. Prenumerera på tidskriften här >>