Män får fast anställning genom att vara medförfattare på artiklar. För kvinnor krävs det egna publiceringar. 

En ny amerikansk studie studie visar att män får mer erkännande för sitt bidrag till grupparbeten än kvinnor – i alla fall i mansdominerade branscher.

Figuren visar hur utsikten att få fast anställning för forskare i nationalekonomi påverkas av andelen egenförfattade forskningsartiklar. Bland dem som har skrivit alla sin artiklar själva finns ingen könsskillnad, men bland dem som har många medförfattare har män större chans att få anställning.

man_gynnas_graf_liten

Källa: Sarsons H. (2015) Gender Differences in Recognition for Group Work. Working Paper, Harvard University.

Anna Sandberg, Stockholms universitet