Norska pappor tar ut mer föräldraledighet om de har en kompis som är föräldraledig samtidigt.

Introduktionen av en pappamånad i Norge ökade pappors uttag av föräldraledighet.

Dessutom fanns en extra effekt om 3,5–4,7 procentenheter för pappor som hade en kollega eller bror som fått barn precis efter att reformen införts, i stället för precis före. Effekten kan bero på informationsöverföring om för- och nackdelar med pappaledighet, samt ökad kunskap om hur arbetsgivaren reagerar.

Figuren visar hur andelen pappalediga kollegor påverkades av att ha en kamratpappa som fick barn före eller efter pappamånadens införande (mittlinje).

kompispappa
Källa: Dahl, Løken och Mogstad (2014) “Peer Effects in Program Participation”, American Economic Review (104), 2049-2074

 

Linna Martén