I USA är det betydligt lättare att få ett möte med en politiker eller tjänsteman om du uppger att du är bidragsgivare i stället för väljare. 

veckansgraf2

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtkomst till politiker eller tjänstemän antas ofta vara en förutsättning för att kunna påverka politiska beslut. I ett fältexperiment försökte en organisation boka ett möte mellan sina medlemmar och amerikanska kongressledamöter (eller någon från deras stab) för att diskutera ett visst lagförslag.

Politiker och seniora tjänstemän var tillgängliga för ett möte betydligt oftare när organisationen slumpvis uppgav att medlemmarna var bidragsgivare, i  stället för väljare, från politikerns valdistrikt.

Källa: Kalla och Broockman (2015), “Campaign Contributions Facilitate Access to Congressional Officials”, American Journal of Political Science, kommande artikel.

Linna Martén, Uppsala universitet