Källa: Center on Budget and Policy Priorities bearbetning av Census Bureau’s American Community Survey (ACS), 18 september 2015.
Källa: Center on Budget and Policy Priorities bearbetning av Census Bureau’s American Community Survey (ACS), 18 september 2015.

Sedan 2007 har medianinkomsten sjunkit och hyrorna höjts i USA. 

Den amerikanska (median-)hushållsinkomsten har sjunkit, medan (median-)hyran ökat sedan 2007.

Låginkomsttagare hyr i högre utsträckning än andra sin bostad och en av fyra amerikanska hyresgäster lever i fattigdom, vilket gör att höjd hyra kan leda till hemlöshet och trångboddhet.

hojdhyra
Källa: Center on Budget and Policy Priorities bearbetning av Census Bureau’s American Community Survey (ACS), 18 september 2015.