Politiker som fick en lönehöjning i Europaparlamentet 2009 ställde i högre grad än andra upp för återval.

Harmonisering av löner i Europaparlamentet 2009 medförde kraftiga löneökningar för politiker från vissa länder, och minskningar för andra.

Figuren visar att andelen politiker som ställde upp för återval ökade för de som fick en löneökning. Däremot påverkade löneökningen inte valda politikers frånvaro eller deltagande i omröstningar i parlamentet.

Linna Martén - hog lon gjorde parlament mer populart

Källa: Fisman et al. (2015) Journal of the European Economic Association, 13(5), 871-905

Linna Martén / Uppsala universitet

Veckans graf är hämtad från det senaste numret av Magasinet Arena. Prenumerera på tidskriften här >>