Källa: Albrecht, Skogman Thoursie och Vroman, ”Glastaket och föräldraförsäkringen i Sverige”, IFAU Rapport 2015:1.
Källa: Albrecht, Skogman Thoursie och Vroman, ”Glastaket och föräldraförsäkringen i Sverige”, IFAU Rapport 2015:1.

Glastaket består – löneskillnaderna mellan män och kvinnor är större bland högavlönade än bland de som tjänar mindre. 

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat något under de senaste åren, men det så kallade ”glastaket” består. Detta innebär att könslönegapet är större bland högavlönade än bland medel- och låginkomsttagare. Kvinnors medianlön är cirka 10 procent lägre än mäns, medan de högst betalda kvinnorna har 30–40 procent lägre lön än de högst betalda männen.

glastak
Källa: Albrecht, Skogman Thoursie och Vroman, ”Glastaket och föräldraförsäkringen i Sverige”, IFAU Rapport 2015:1.