I kommuner där val till friskolor är vanligt har skolsegregationen mellan utrikes födda elever och elever födda i Sverige ökat i jämförelse med kommuner där skolval är ovanligt.

veckansgraf3

 

 

 

 

 

 

 

 

I kommuner där val till friskolor har blivit mer utbrett, har skolsegregationen mellan utrikes födda elever och elever födda i Sverige, samt mellan elever med utländsk respektive svensk bakgrund, ökat mer jämfört med kommuner där skolval är ovanligt.

Sambandet kvarstår efter att IFAU har tagit hänsyn till boendesegregation, som förklarar den största delen av ökningen i skolsegregationen.
Källa: IFAU, 2015:5

Ragnar Bengtsson, Arena Idé