Källa: Daniel Avdic och Arizo Karimi, ”Modern Family? Paternity Leave and Marital Stability”. Paper, Harvard University.
Källa: Daniel Avdic och Arizo Karimi, ”Modern Family? Paternity Leave and Marital Stability”. Paper, Harvard University.

Pappamånaden ledde till fler separationer.

När pappamånaderna infördes i Sverige på 90-talet började män ta ut en större andel av föräldraledigheten. En ny studie av forskare vid Uppsala universitet visar att dessa reformer även resulterade i fler skilsmässor och separationer.

Figuren visar att andelen föräldrar som separerade efter barnets födsel är högre för barn som föddes precis efter att den första pappamånaden infördes jämfört med barn som föddes precis innan. Effekten är störst för par där mannen tjänade mer än kvinnan och par som redan tidigare hade barn.

Källa: Daniel Avdic och Arizo Karimi, ”Modern Family? Paternity Leave and Marital Stability”. Paper, Harvard University.
Källa: Daniel Avdic och Arizo Karimi, ”Modern Family? Paternity Leave and Marital Stability”. Paper, Harvard University.

Anna  Sandberg, Stockholms universitet