”Heltidsstuderande arbetslösa” har blivit fler med anledning av att arbetslösa i arbetsmarknadspolitiska program numera är fler. Veckans graf visar ett ökat antal heltidsstuderande i de fem största delgrupperna, 15–64 år.

I helgen sade Moderaternas partisekreterare Kent Persson att ungdomsarbetslösheten är överdriven. Det råder inte 25 procents arbetslöshet – utan åtta procent, menar han.

I går rapporterade Dagens Arena om LO:s kritik mot Kent Perssons uttalande.

Det ger en falsk bild av den faktiska ungdomsarbetslösheten, säger LO-ekonomen Torbjörn Hållö till SvD Näringsliv.

LO har låtit SCB kartlägga vilka som döljer sig bakom de cirka 125 000 heltidsstuderande arbetslösa. Förutom gymnasisterna och högskolestudenterna är 46 000 personer inskrivna i olika former av arbetsmarknadspolitiska program, ofta som långtidsarbetslösa.
– Det här är således en extremt heterogen grupp, säger Torbjörn Hållö, till SvD Näringsliv.

Källa: SCB och LO-ekonomerna